Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TJ HARVEST
    07:45 - 02/02/2023 11:00 - 05/02/2023
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 27/06/2022

Tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được nhà nước quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ. Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động (NLĐ) đã được lãnh đạo công ty hết sức quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Nhằm không ngừng củng cố, nâng cao kiến thức và phổ biến nội dung mới về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh, ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố thiết bị để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong 2 ngày từ 23/6 đến 24/6/2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 319 CBCNV-người lao động thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 6.

 

Các nội dung của lớp học đã được các giảng viên nhiều kinh nghiệm đến từ Trường Cao Đẳng Nghề Thừa Thiên Huế truyền giảng, bao gồm nội dung phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; người đứng đầu đơn vị; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên giúp tăng cường, bổ sung và nâng cao phương pháp, kỹ năng thực hành, xử lý tình huống nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua công tác huấn luyện ATVSLĐ định kỳ, trang bị cho CBCNV-người lao động hiểu rõ thêm các chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác đảm bảo ATVSLĐ. Mặt khác, huấn luyện ATVSLĐ nhằm cung cấp cho người lao động kiến thức và kỹ năng nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro về ATVSLĐ; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Qua đó, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động tại công ty, bảo vệ an toàn về thân thể và sức khỏe của người lao động.

Việc thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị, nâng cao năng suất lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân cùng xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

Số lượt xem : 467

Quảng cáo
Video Xem thêm