Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 26/04/2021

Cảng Chân Mây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 8h30 phút ngày 23/4/2021 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Với sự có mặt của 20 cổ đông/tổng số 257 cổ đông, đại diện cho 32.104.485/32.405.451 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần phổ thông (≥ 51%).

Tham dự đại hội có ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; ông Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và các ông/bà đại diện các Ban trong Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

Về phía Cảng Chân Mây có ông Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội; ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Tại Đại hội, Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, dưới sự tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 công ty đã phát huy nội lực, vượt qua khó khăn đã hoàn thành kế hoạch được giao.

Bước sang năm 2021, cũng là năm thứ 2 trong giai đoạn phát triển chiến lược 2020-2025 và là giai đoạn để Cảng Chân Mây tiếp tục tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường, không ngừng cải cách công tác quản trị; tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng kho bãi, phát triển dịch vụ logistics và đặc biệt đưa Bến số 2 vào hoạt động trong quý III/2021 nhằm đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng,… Do vậy, HĐQT và Ban điều hành công ty tiếp tục duy trì các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thông qua Đại hội đồng cổ đông đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2021 với tổng sản lượng hàng rời đạt 2.940.000 tấn, sản lượng hàng container đạt 20.000 TEUs; doanh thu từ sản xuất kinh doanh 184,7 tỷ đồng;

Tại Đại hội, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 11 nội dung: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2020; Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo công tác kiểm soát 2020; Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao 2021 của HĐQT, BKS và Ban TGĐ; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2020; Kế hoạch đầu tư 2021; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Cao Thành Đồng -  Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Cao Thành Đồng - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể LĐ, CBCNV Cảng Chân Mây trong năm 2020 do ảnh hưởng Covid-19 nhưng đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo tập trung vào một số vấn đề chính cho năm 2021 như: Tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ tốt với khách hàng cũ để bù đắp nguồn hàng cho Bến số 1 và bổ sung cho Bến số 2; Tìm kiếm thị trường về nguồn hàng Container để đạt mục tiêu khai thác container; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa Bến số 2 vào hoạt động; Rà soát các hạng mục đầu tư, ưu tiên cho các dự án cấp bách, cần thiết cần triển khai trước; Tiếp tục đổi mới nâng cao công tác quản trị điều hành để giảm chi phí và gia tăng hiệu quả của công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Số lượt xem : 2334

Quảng cáo
Video Xem thêm