Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • VTT 39
  07:15 - 15/08/2022 15:00 - 18/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HẢI NAM 08
  14:30 - 16/08/2022 07:00 - 18/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐÔNG BẮC 22-06
  09:00 - 17/08/2022 07:00 - 20/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TÂN 18
  09:45 - 17/08/2022 13:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TÂN HƯNG 79
  16:00 - 18/08/2022 18:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG NGUYÊN 08
  08:00 - 18/08/2022 18:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2

Tàu đang làm hàng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
VTT 39 84.81947 07:15 - 15/08/202215:00 - 18/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
HẢI NAM 08 89.82339 14:30 - 16/08/202207:00 - 18/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
ĐÔNG BẮC 22-06 146.510275 09:00 - 17/08/202207:00 - 20/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
MINH TÂN 18 79.751609 09:45 - 17/08/202213:00 - 19/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
TÂN HƯNG 79 79.681440 16:00 - 18/08/202218:00 - 19/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
TRƯỜNG NGUYÊN 08 86.952294 08:00 - 18/08/202218:00 - 19/08/2022 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm