Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ZHONG WANG KE DA
  08:00 - 30/11/2023 10:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • MINH TIẾN 26
  05:00 - 01/12/2023 16:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • STAR LINE
  18:00 - 01/12/2023 06:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • GIANG ANH 18
  18:00 - 01/12/2023 18:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẢI PHÁT 26
  07:00 - 02/12/2023 12:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • KHÁNH LINH 25
  16:00 - 02/12/2023 06:00 - 04/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VTT 09
  08:00 - 02/12/2023 15:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Tàu đang làm hàng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
ZHONG WANG KE DA 127.998388 08:00 - 30/11/202310:00 - 02/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
MINH TIẾN 26 79.81938 05:00 - 01/12/202316:00 - 02/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
STAR LINE 70.11810 18:00 - 01/12/202306:00 - 02/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
GIANG ANH 18 79.91419 18:00 - 01/12/202318:00 - 03/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
HẢI PHÁT 26 94.992858 07:00 - 02/12/202312:00 - 03/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
KHÁNH LINH 25 77.551584 16:00 - 02/12/202306:00 - 04/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
VTT 09 79.231891 08:00 - 02/12/202315:00 - 03/12/2023 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm