Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GT ATHENA
  07:00 - 03/03/2024 06:00 - 07/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÀ DƯƠNG 09
  20:00 - 03/03/2024 20:00 - 04/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH NAM 68
  07:00 - 03/03/2024 14:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • THÀNH ĐẠT 228
  18:00 - 04/03/2024 18:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Thông tin tàu

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
THÀNH ĐẠT 228 18:00 - 04/03/202418:00 - 05/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
LG ASPHALT 2 99.55051 21:00 - 05/03/202410:00 - 06/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
HAIAN LINK 00:00 - 06/03/202409:00 - 06/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
ANH VIÊN 36 74.71355 10:00 - 06/03/202423:00 - 06/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
SEA PLAIN 8 174.719828 22:00 - 07/03/202406:00 - 10/02/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
HAIAN BELL 18:00 - 09/03/202402:00 - 10/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
SILVER MOON 21340700 08:00 - 10/03/202417:00 - 10/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DE LONG 15812527 07:00 - 10/03/202406:00 - 13/03/2024 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 10:00 - 11/03/202419:00 - 11/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
ZHAO SHANG YI DUN 228,347842 07:00 - 12/03/202419:00 - 12/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUEEN MARY 2 344149215 07:00 - 16/03/202420:00 - 16/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 08:00 - 19/03/202420:00 - 19/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 5 29598785 08:00 - 22/03/202422:00 - 22/03/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER SHADOW 18628258 07:00 - 01/04/202422:00 - 01/04/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22747842 08:00 - 04/04/202418:30 - 04/04/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
EUROPA 19828890 09:00 - 09/04/202411:00 - 09/04/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
INSIGNIA 18030277 09:00 - 12/04/202413:00 - 13/04/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
MEIN SCHIFF 5 295.2698785 07:00 - 29/04/202419:00 - 29/04/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
THE WORLD 19643188 11:00 - 14/06/202418:00 - 16/06/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CROWN PRINCESS 288113561 07:00 - 19/10/202417:00 - 19/10/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
VIKING ORION 22747,842 08:00 - 23/10/202418:30 - 23/10/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 26/10/202417:00 - 26/10/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 10:00 - 11/11/202420:00 - 11/11/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 08:00 - 19/11/202420:00 - 19/11/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 10:00 - 05/12/202420:00 - 05/12/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319976 06:00 - 11/12/202421:00 - 11/12/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEA 348168666 08:00 - 13/12/202420:00 - 13/12/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CRYSTAL SYMPHONY 23851044 14:00 - 25/12/202420:00 - 26/12/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY SOLSTICE 317121,878 10:00 - 29/12/202420:00 - 29/12/2024 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm