Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • HẢI LONG 27
  19:15 - 20/09/2021 08:30 - 25/09/2021
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HOÀI SƠN 26
  17:00 - 21/09/2021 06:00 - 25/09/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • PRINCE OF TOKYO
  08:30 - 23/09/2021 17:00 - 27/09/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • BẢO TRÂN
  16:00 - 24/09/2021 06:00 - 25/09/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

TBHH số: 204(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 7 năm 2021
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải ...
TBHH Số:190(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09 tháng 7 năm 2021
Về việc điều chỉnh vị trí phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận ...
TBHH Số: 180/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 22 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 181/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 23 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 177/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 6 năm 2021
Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên ...
TBHH Số: 165/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18 tháng 6 năm 2021
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu P2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 3 cảng Chân Mây HUE - 15 - ...
Công văn số: 1636/CHHVN-PC
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải xuống toàn văn văn bản
TBHH Số: 92(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29 tháng 4 năm 2021
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân ...
Công văn số: 579/CVHHTTH-ATANHH
V/v tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2021 Tải xuống toàn văn văn bản
TBHH Số: 91(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28 tháng 4 năm 2021
Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét vùng đậu tàu, vũng quay tàu và luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 - Cảng Chân ...
Quảng cáo
Video Xem thêm