Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  09:00 - 19/06/2024 19:00 - 21/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐỨC TRÍ 389
  22:45 - 19/06/2024 10:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VTT 09
  09:45 - 19/06/2024 06:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • PRINCESS PACIFIC
  17:00 - 19/06/2024 07:00 - 23/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VINASHINE 666
  11:00 - 20/06/2024 08:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • DUY BÌNH 25
  15:30 - 20/06/2024 18:00 - 21/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 08
  23:15 - 21/06/2024 09:00 - 24/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • PHÚ TRUNG 16
  19:00 - 21/06/2024 20:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  20:00 - 21/06/2024 18:00 - 23/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1, vùng quay tàu và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây
TBHH số:408/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29 tháng 12 năm 2023  HUE - 35 - 2023 Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế Tên ...
Quyết định 847/QĐ-CHHVN về việc Công bố mở Cầu cảng số 2 - Bến cảng Chân Mây
Quyết định Bổ sung Quyết định số 954/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố mở Cầu cảng số 2 - Bến cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm: QD cong bo Cau cang ...
TBHH số: 204(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 7 năm 2021
Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải ...
TBHH Số:190(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09 tháng 7 năm 2021
Về việc điều chỉnh vị trí phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận ...
TBHH Số: 180/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 22 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 181/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30 tháng 6 năm 2021
Về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 23 - 2021 Vùng biển   ...
TBHH Số: 177/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 6 năm 2021
Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên ...
Quảng cáo
Video Xem thêm