Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GT ATHENA
  07:00 - 03/03/2024 06:00 - 07/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÀ DƯƠNG 09
  20:00 - 03/03/2024 20:00 - 04/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH NAM 68
  07:00 - 03/03/2024 14:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • THÀNH ĐẠT 228
  18:00 - 04/03/2024 18:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 4 2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2023 của Công ty biến động chênh lệch giảm lỗ hơn 10% so với cùng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Tải xuống file đính kèm: BC tinh hinh quan tri cong ty nam 2023 CMP Signed.pdf
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023 Tải xuống file đính kèm:  CBTT DS co dong nha nuoc 6T cuoi nam 2023 Signed.pdf
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023    - ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023, chi tiết như sau ...
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023. Tải file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu tap DHDCD bat thuong lan 3 2023 ...
CMP công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023. Tải xuống file đính kèm: Thong bao moi hop DHDCD bat thuong lan 3 nam 2023  Signed.PDF
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin  Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023   Tải xuống file đính kèm: CMP CBTT NQ HDQT trieu ...
Quảng cáo
Video Xem thêm