Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TJ HARVEST
    07:45 - 02/02/2023 11:00 - 05/02/2023
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

CBTT về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Tải xuống file đính kèm:  BC tinh hinh quan tri cong ty nam 2022 CMP ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022. ​​​​Tải xuống file đính kèm.
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2022
Ngày 08/7/2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, ...
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của CMP
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của CMP   Tải xuống file đính kèm bản Excel     
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Tải xuống file đính kèm: BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2022 Signed.pdf  
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022 Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty với những nội dung chính sau: - Công nhận chức danh thành viên Ban kiểm ...
Quảng cáo
Video Xem thêm