Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  09:00 - 19/06/2024 15;00 - 21/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐỨC TRÍ 389
  22:45 - 19/06/2024 20;00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VTT 09
  09:45 - 19/06/2024 11:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • PRINCESS PACIFIC
  17:00 - 19/06/2024 07:00 - 23/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VINASHINE 666
  11:00 - 20/06/2024 18:15 - 21/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • DUY BÌNH 25
  15:30 - 20/06/2024 22:00 - 21/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 08
  23:15 - 21/06/2024 09:00 - 24/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • PHÚ TRUNG 16
  23:00 - 21/06/2024 22:00 - 22/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  20:00 - 21/06/2024 18:00 - 23/06/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:  - Bien ban hop ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin điều chỉnh nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tải xuống file đính ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024" Người được ủy quyền CBTT Lê Văn ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 4 2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2023 của Công ty biến động chênh lệch giảm lỗ hơn 10% so với cùng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Tải xuống file đính kèm: BC tinh hinh quan tri cong ty nam 2023 CMP Signed.pdf
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023 Tải xuống file đính kèm:  CBTT DS co dong nha nuoc 6T cuoi nam 2023 Signed.pdf
Quảng cáo
Video Xem thêm