Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Tin tức cho cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ ...
124 QĐ-HĐQT V/v ban hành về quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Văn bản số 124 QĐ-HĐQT V/v ban hành về quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,33% (01 cổ phiếu ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Phụ lục 1 Phụ  lục 2
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021 Tải xuống file đính kèm 
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2. Nghị ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
​ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như ...
Quảng cáo
Video Xem thêm