Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GT ATHENA
  07:00 - 03/03/2024 06:00 - 07/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÀ DƯƠNG 09
  20:00 - 03/03/2024 20:00 - 04/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH NAM 68
  07:00 - 03/03/2024 14:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • THÀNH ĐẠT 228
  18:00 - 04/03/2024 18:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Điều lệ hoạt động

Cập nhật lúc : 13/10/2015

Điều lệ công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 04 năm 2015.

Tải xuống: Dieu_le_hoat_dong.pdf

Số lượt xem : 2721

Quảng cáo
Video Xem thêm