Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • REGNO MARIUS
  07:45 - 05/10/2022 15:00 - 09/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ASIAN EXPLORER
  07:00 - 05/10/2022 22:00 - 09/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HOÀI SƠN 58
  08:00 - 05/10/2022 14:00 - 07/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • OCEANLINK No1
  07:30 - 07/10/2022 13:00 - 07/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo thường niên

Cập nhật lúc : 02/04/2021

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2020 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Người được ủy quyền CBTT

Lê Văn Tiến

 

Tải xuống Báo cáo thường niên năm 2020

Số lượt xem : 1610

Quảng cáo
Video Xem thêm