Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 20/01/2022

Công bố thông tin BCTC quý 4/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2021 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2021 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b (698.489.246) đồng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính Quý 4.2021

Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 4.2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2020

Số lượt xem : 846

Quảng cáo
Video Xem thêm