Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 14/03/2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với năm 2020

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin  Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 85% so với năm 2020 theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 6/11/2020 của Bộ Tài chính.

 

Tải xuống file đính kèm: 

BCTC 2021 sau kiem toan Signed.pdf

Giai trinh ve loi nhuan sau thue nam 2021 giam hon10% so voi nam2020 Signed.pdf

Số lượt xem : 1007

Quảng cáo
Video Xem thêm