Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 26/10/2020

CBTT về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 hơn 10% so với cùng kỳ 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 tăng hơn 43,8% so với cùng kỳ 2019 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tải xuống văn bản đính kèm

Số lượt xem : 498

Quảng cáo
Video Xem thêm