Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 14/08/2020

CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 46,5% so với cùng kỳ năm 2019 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tải xuống file đính kèm:

Giải trình về lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính ban niên 2020

Số lượt xem : 772

Quảng cáo
Video Xem thêm