Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 20/07/2022

Công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2022 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm gần 6,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

 

Tải xuống file đính kèm:

Bao cao tai chinh quy 2 2022 Signed.pdf

Giai trinh ve loi nhuan sau thue quy 2 2022.pdf

Số lượt xem : 730

Quảng cáo
Video Xem thêm