Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 14/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

BCTC ban nien 2021 sau kiem toan Signed.PDF

Số lượt xem : 665

Quảng cáo
Video Xem thêm