Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 12/08/2022

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021 (giảm hơn 10 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

 

Tải xuống file đính kèm:

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021

Số lượt xem : 705

Quảng cáo
Video Xem thêm