Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015.   Tải xuống file đính ...
Giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016
Giải trình về lợi nhuận 6 tháng đầu năm trong BCTC bán niên 2016 đã được soát xét theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính. Tải xuống: Giai_trinh.pdf
Báo cáo tài chính bán niên 2016
Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét. Tải xuống: BCTC ban nien 2016.pdf
Báo cáo tài chính quý II năm 2016
Không đăng nội dung trong bài viết này. Tải xuống: BCTC_quy_II_2016.PDF
Báo cáo tài chính quý I năm 2016
Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_quy_I_2016.PDF
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015
  Tải xuống: Bao_cao_TCKT2015.PDF
Báo cáo tài chính Quý IV - Cảng Chân Mây
  Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_Quy_IV.pdf
Báo cáo tài chính Quý III - Cảng Chân Mây
  Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_Quy_III.pdf
Quảng cáo
Video Xem thêm