Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TJ HARVEST
    07:45 - 02/02/2023 11:00 - 05/02/2023
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2022 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng ...
CBTT về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Tải xuống file đính kèm:  BC tinh hinh quan tri cong ty nam 2022 CMP ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022. ​​​​Tải xuống file đính kèm.
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2022
Ngày 08/7/2022, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, ...
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của CMP
Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của CMP   Tải xuống file đính kèm bản Excel     
Công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 3/2022 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2022 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi ...
Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Tải xuống file đính kèm: BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2022 Signed.pdf  
Quảng cáo
Video Xem thêm