Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • VTT 39
  07:15 - 15/08/2022 15:00 - 18/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HẢI NAM 08
  14:30 - 16/08/2022 07:00 - 18/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐÔNG BẮC 22-06
  09:00 - 17/08/2022 07:00 - 20/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TÂN 18
  09:45 - 17/08/2022 13:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TÂN HƯNG 79
  16:00 - 18/08/2022 18:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2
 • TRƯỜNG NGUYÊN 08
  08:00 - 18/08/2022 18:00 - 19/08/2022
  Tàu hàng; Bến số 2

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Tải xuống file đính kèm: BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2022 Signed.pdf  
Công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2022 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022 Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty với những nội dung chính sau: - Công nhận chức danh thành viên Ban kiểm ...
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây năm 2022.
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Nghị ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 1/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2022 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2022 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 theo ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau ...
Quảng cáo
Video Xem thêm