In trang

Quyết đinh số: 3207/BGTVT-KHĐT
Cập nhật lúc : 00:00 29/04/2021

V/v: Thống nhất chủ trương Bến số 1, 2 Cảng Chân Mây được tiếp nhận hàng công ten nơ và chủ trương nghiên cứu cải tạo, nâng cấp cầu cảng phục vụ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 70.000 tấn.

​Tải xuống văn bản đính kèm