Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • REGNO MARIUS
  07:45 - 05/10/2022 15:00 - 09/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ASIAN EXPLORER
  07:00 - 05/10/2022 22:00 - 09/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HOÀI SƠN 58
  08:00 - 05/10/2022 14:00 - 07/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1
 • OCEANLINK No1
  07:30 - 07/10/2022 13:00 - 07/10/2022
  Tàu hàng; Bến số 1

Luật hàng hải

Cập nhật lúc : 00:00 30/03/2012

Nghị định 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ngày 21/03/2012 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
 
Theo quy định tại Nghị định này, từ ngày 01/06/2012, tàu thuyền Việt Nam chở khách, chở dầu, chở khí hóa lỏng, chở xô hóa chất có tổng dung tích từ 1.000 GT trở lên bắt buộc phải sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải khi vào, rời cảng biển hoặc khi di chuyển trong vùng nước cảng biển của Việt Nam.
 
Tổ chức hoa tiêu có trách nhiệm lập kế hoạch dẫn tàu hàng ngày trên cơ sở yêu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu. Kế hoạch dẫn tàu hàng ngày gồm các nội dung: tên, quốc tịch, đặc điểm kỹ thuật cơ bản của tàu, vị trí tàu neo đậu, thời gian hoa tiêu lên tàu, cầu cảng hoặc vị trí tàu dự kiến neo đậu, tên hoa tiêu được bố trí dẫn tàu và những nội dung cần thiết khác.
 
Đồng thời, tổ chức hoa tiêu phải gửi kế hoạch dẫn tàu của ngày kế tiếp chậm nhất trước 16 giờ hàng ngày để Cảng vụ hàng hải lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng, quá cảnh hoặc di chuyển trong vùng nước cảng biển. Trường hợp có thay đổi hoặc yêu cầu phát sinh khác phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải biết để kịp thời điều chỉnh kế hoạch điều động tàu trong ngày.
 
Nghị định này thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2012.

Tên văn bản: Nghị định 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 21/03/2012
Ngày hiệu lực: 01/06/2012
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 21/2012/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tập tin đính kèm: 21/2012/NĐ-CP (.pdf)

Số lượt xem : 4383

Các tin liên quan

Quảng cáo
Video Xem thêm