Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ZHONG WANG KE DA
  08:00 - 30/11/2023 10:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • MINH TIẾN 26
  05:00 - 01/12/2023 16:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • STAR LINE
  18:00 - 01/12/2023 06:00 - 02/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • GIANG ANH 18
  18:00 - 01/12/2023 18:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẢI PHÁT 26
  07:00 - 02/12/2023 12:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • KHÁNH LINH 25
  16:00 - 02/12/2023 06:00 - 04/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VTT 09
  08:00 - 02/12/2023 15:00 - 03/12/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Biểu giá

Cập nhật lúc : 00:00 18/03/2019

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

STT Nội dung Ghi chú
1 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải nội địa Ban hành kèm theo QĐ số: 496/QĐ-KDCM ngày 22/12/2022
2 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải quốc tế Ban hành kèm theo QĐ số: 495/QĐ-KDCM ngày 22/12/2022

" Tỷ giá chuyển đổi đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam quy đổi theo quy định Nhà nước tại thời điểm thanh toán".

 

Thông báo tăng giá dịch vụ: 

Thông báo số 105/TB-CM V/v tăng giá dịch vụ xếp dỡ

Thông báo số 106/TB-Cm V/v tăng giá dịch vụ lai dắt

Thông báo số 107/TB-Cm V/v tăng giá dịch vụ xe ủi san nén hầm hàng

 

Số lượt xem : 16300

Quảng cáo
Video Xem thêm