Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Biểu giá

Cập nhật lúc : 00:00 18/03/2019

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

STT Nội dung Ghi chú
1 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải nội địa Ban hành kèm theo QĐ số: 43/QĐ-KDCM ngày 01/02/2024
2 Biểu giá áp dụng cho các chủ hàng và chủ tàu vận tải quốc tế Ban hành kèm theo QĐ số: 44/QĐ-KDCM ngày 01/02/2024

" Tỷ giá chuyển đổi đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam quy đổi theo quy định Nhà nước tại thời điểm thanh toán".

 

Thông báo tăng giá dịch vụ: 

Thông báo số 105/TB-CM V/v tăng giá dịch vụ xếp dỡ

Thông báo số 106/TB-CM V/v tăng giá dịch vụ lai dắt

Thông báo số 107/TB-CM V/v tăng giá dịch vụ xe ủi san nén hầm hàng

Thông báo số 152/TB-CM-V/v thông báo danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Cảng Chân Mây.

 

Số lượt xem : 17859

Quảng cáo
Video Xem thêm