CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 03 - 2024

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Vị trí Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CN
1 GIA VƯỢNG 18 79.8 1650 THAN 3500 Bến số 1 SÔNG HỒNG 16:00
2 HOÀNG ANH 68 CÁT TRẮNG 4000 Bến số 2 VP SILICA 06:00
3 TRƯỜNG NGUYÊN 18 91.8 2656 CLINKER 4250 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 06:00 06:00
4 ĐÔNG BẮC 22-06 146.5 10275 THAN 20000 T.D Bến số 2 SÔNG HỒNG 07:00 16:00
5 LE JACQUES CARTIER 131 10700 DU LỊCH Nhập HLC Bến số 1 22:00
6 GT ATHENA 199.9 41320 DĂM GỖ Xuất 45000 ASIATRANS Bến số 1 SHAIYO 07:00 06:00
7 HÀ DƯƠNG 09 79.8 1400 CLINKER 3000 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 20:00 20:00
8 THÀNH NAM 68 CÁT TRẮNG 3000 Bến số 2 VP SILICA 07:00 14:00
9 THÀNH ĐẠT 228 CLINKER 3200 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 18:00 18:00
10 LG ASPHALT 2 99.5 5051 NHỰA ĐƯỜNG Nhập 2500 SEABORNE Bến số 1 ADCO 21:00 10:00
11 HAIAN LINK CONTAINER HẢI AN Bến số 1 HẢI AN 09:00
12 ANH VIÊN 36 74.7 1355 CLINKER 2400 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 23:00
13 SEA PLAIN 8 174.7 19828 CÁT TRẮNG Xuất 15000 VIỆT LONG Bến số 1 VICO QUẢNG TRI
14 HAIAN BELL CONTAINER HẢI AN Bến số 1 HẢI AN 18:00 02:00
15 SILVER MOON 213 40700 DU LỊCH Nhập SGT Bến số 1 17:00
16 DE LONG 158 12527 QUẶNG BOXIT Xuất 20000 SEABORNE Bến số 2 PHƯỚC AN 07:00 06:00
17 CELEBRITY SOLSTICE 317 121,878 DU LỊCH Nhập SEABORNE Bến số 1 19:00
18 ZHAO SHANG YI DUN 228,3 47842 DU LỊCH Nhập SEABORNE Bến số 1 19:00
19 QUEEN MARY 2 344 149215 DU LỊCH Xuất VITRACO Bến số 1 20:00
20 CELEBRITY SOLSTICE 317 121,878 DU LỊCH Nhập SEABORNE Bến số 1 20:00
21 MEIN SCHIFF 5 295 98785 DU LỊCH Nhập VOSA Bến số 1 22:00
Tổng 125850
Thời gian tàu cập cầu làm hàng