CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 12 - 2022

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Vị trí Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7
1 ĐÔNG BẮC 22-04 146.88 12137 THAN 20000 T.D Bến số 2 SÔNG HỒNG 11:00
2 ZHONG YU 28 159.91 15592 CÁT TRẮNG Xuất 22000 VIỆT LONG Bến số 1 VICO 07:00
3 MINH HIẾU 59 79.6 1385 CÁT TRẮNG 2600 Bến số 2 VP SILICA 10:00
4 TIAN EN 6 109 5533 CÁT VÀNG Xuất 7500 SUNRISE Bến số 1 KHOANG SAN QT 16:00
5 THÀNH ĐẠT 228 79.14 1598 CLINKER 3150 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 18:00
6 THÀNH NAM 68 79.8 1598 CÁT TRẮNG 3000 Bến số 2 VP SILICA 11:30 07:00
7 MINH KHÁNH 79 89.75 1921 THAN 3900 Bến số 2 SÔNG HỒNG 12:30 16:00
Tổng 62150
Thời gian tàu cập cầu làm hàng