CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 10 - 2023

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Vị trí Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3
1 UNICORN 139.91 13069 CÁT TRẮNG Xuất 19000 VIỆT LONG Bến số 2 VICO 11:00
2 LONG HẢI 09 74.7 1359 CLINKER 2500 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 11:00
3 MINH TIẾN 99 79.8 1720 CÁT TRẮNG 3500 Bến số 2 VP SILICA 15:00
4 LA 07111 48.25 684 ĐÁ HỘC 465 Bến số 1 TOÀN TÂM 19:30
5 LA - 06906 48.5 1395 ĐÁ HỘC 1000 Bến số 1 TOÀN TÂM 06:00 20:00
6 HẢI NAM 68 79.9 1985 CÁT TRẮNG 4500 Bến số 2 VP SILICA 06:30 06:00
7 ĐÔNG BẮC 22 - 08 146.86 10275 THAN 17.000 T.D Bến số 1 SÔNG HỒNG 15:00 06:00
8 HÀ DƯƠNG 39 77.96 1368 CLINKER 2550 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 06:00 06:15
9 MINH TIẾN 26 79.8 1938 CÁT TRẮNG 4000 Bến số 2 VP SILICA 16:00 07:00
10 CTC 01 73.6 1263 CỌC BÊ TÔNG 2000 Bến số 2 PHÚ GIA
11 HÀ DƯƠNG 68 79.9 1998 THAN 4200 Bến số 1 LONG THUẬN 06:15 06:00
12 LA 07111 48.25 684 ĐÁ HỘC 1000 Bến số 1 TOÀN TÂM 06:00 06:00
13 STELLAR STREAM II 199.99 40253 DĂM GỖ Xuất 40000 VOSA Bến số 1 HUE PP 08:00 18:00
14 VIKING ORION 227 47861 DU LỊCH Nhập SEABORNE Bến số 1 19:00
Tổng 84732
Thời gian tàu cập cầu làm hàng