Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • MONICA D
  09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 16
  15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
  Tàu hàng; Bến số 2

Vị trí địa lý

Cập nhật lúc :

Vị trí địa lý

 • Vị trí cảng:                      16020’00.4”N; 108’00’49.2”E

 • Vị trí đón trả hoa tiêu:     16019’56.8”N; 108’00’38.2”E

 • Chế độ thủy triều:           Bán nhật triều không đều

 • Chênh lệch thủy triều bình quân: 0,8m

 • Cao trình đáy bến:          -12,5m (âm mười hai mét năm)

 
Bản đồ địa lý Cảng Chân Mây
 

Số lượt xem : 10100

Quảng cáo
Video Xem thêm