Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • MG FIR
  11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Vị trí địa lý

Cập nhật lúc :

Vị trí địa lý

 • Vị trí cảng:                      16°20’00.4”N; 108°00’49.2”E

 • Vị trí đón trả hoa tiêu:     16°19’56.8”N; 108°00’38.2”E

 • Chế độ thủy triều:           Bán nhật triều không đều

 • Chênh lệch thủy triều bình quân: 0,8m

 • Cao trình đáy bến:          -12,5m (âm mười hai mét năm)

 
Bản đồ địa lý Cảng Chân Mây
 

Số lượt xem : 19218

Quảng cáo
Video Xem thêm