Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Lịch sử hình thành

Cập nhật lúc : 03/08/2023

Lịch sử hình thành

- Ngày 24/3/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát vịnh Chân Mây và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 28/3/1996, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 31/TB thông báo ý kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về cảng Chân Mây. Trong đó, cho phép tiến hành lập quy hoạch, nghiên cứu tiền khả thi dự án cảng nước sâu và khu công nghiệp - thương mại - dịch vụ Chân Mây.

- Ngày 27/12/1996, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 966/TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 04/9/1997, Bộ Xây dựng có Công văn số 1166/BXD-KTQH về việc thỏa thuận quy hoạch sử dụng đất đô thị mới Chân Mây. - Ngày 17/9/1997, Chính phủ có Văn bản số 4633/KTN về việc dự án tiền khả thi cảng Chân Mây (thông qua Báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng cảng Chân Mây giai đoạn I đến năm 2010).

- Ngày 09/11/2000, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 2999/QD-UB về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bến số 1 - cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 25/3/2001, khởi công xây dựng Bến số 1 - Cảng Chân Mây.

- Ngày 23/4/2003UBND tỉnh có Quyết định số 1048 QĐ/UB về việc giao cho Ban Quản lý dự án Chân Mây quản lý và vận hành Cảng Chân Mây

- Ngày 19/5/2003, khánh thành Bến số 1 - Cảng Chân Mây. - Ngày 05/1/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 07/12/2006 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây

- Ngày 25/5/2007, lễ ký kết bàn giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giữa lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Tập đoàn CNTT đã được tổ chức long trọng tại VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 14/11/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1541/QĐ-TTg về việc điều chuyển tài sản Cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. (Xem QĐ)

- Ngày 28/9/2007 Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam có Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Chân Mây.

- Ngày 25/9/2015 Ủy ban chứng khoáng nhà nước đã có Công văn số 6097/UBCK-QLPH chấp thuận hố sơ đăng ký công ty đại chúng, Cảng Chân Mây chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Số lượt xem : 20056

Quảng cáo
Video Xem thêm