Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Cập nhật lúc : 17/03/2021

Công văn số 14/BCĐ-VH v/v lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2

Số lượt xem : 1742

Quảng cáo
Video Xem thêm