Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Sẵn sàng, chủ động các tình huống xấu của dịch bệnh có thể xảy ra
Sáng 6/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó ...
Văn bản về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số: 1706/KKTCN-ĐTDN V/v triển khai Thẻ kiểm soát dịch bệnh bằng mã QR Quốc gia cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. Số: ...
Hướng dẫn cách ly phòng chống dịch Vovid-19
Tải xuống toàn văn Văn bản Số:485/HD-BCĐ
Quảng cáo
Video Xem thêm