Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • GT ATHENA
  07:00 - 03/03/2024 06:00 - 07/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HÀ DƯƠNG 09
  20:00 - 03/03/2024 20:00 - 04/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH NAM 68
  07:00 - 03/03/2024 14:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • THÀNH ĐẠT 228
  18:00 - 04/03/2024 18:00 - 05/03/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Năng lực tiếp nhận

Cập nhật lúc : 03/08/2023

Năng lực tiếp nhận

Với cơ sở vật chất và thiết bị hiện tại, Cảng Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 50.000DWT; tàu container 2.800TEUs; tàu khách đến 362m, tổng dung tích 225.282GRT

Số lượt xem : 10014

Quảng cáo
Video Xem thêm