Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • CHANG XIA
  09:00 - 12/07/2024 15:00 - 14/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • GT DEMETER
  10:00 - 12/07/2024 07:00 - 16/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  08:00 - 12/07/2024 07:00 - 14/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VIỆT THUẬN 045-01
  07:00 - 13/07/2024 17:00 - 16/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Năng lực tiếp nhận

Cập nhật lúc : 03/08/2023

Năng lực tiếp nhận

Với cơ sở vật chất và thiết bị hiện tại, Cảng Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 50.000DWT; tàu container 2.800TEUs; tàu khách đến 362m, tổng dung tích 225.282GRT

Số lượt xem : 10764

Quảng cáo
Video Xem thêm