Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Năng lực tiếp nhận

Cập nhật lúc : 03/08/2023

Năng lực tiếp nhận

Với cơ sở vật chất và thiết bị hiện tại, Cảng Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 50.000DWT; tàu container 2.800TEUs; tàu khách đến 362m, tổng dung tích 225.282GRT

Số lượt xem : 9066

Quảng cáo
Video Xem thêm