Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Kho bãi

  Cập nhật lúc : 16/03/2019

  Kho bãi

  Hệ thống kho bãi Cảng Chân Mây với tổng diện tích 12830m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được chia theo từng khu vực chuyên dùng phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển từng loại hàng hoá.
   

  STT Loại kho/bãi Diện tích
  1  Kho hàng                         Warehouse 1980m2
  2  Bãi hàng tổng hợp     Open storage for general cargo 6485m2
  3  Bãi hàng Container   Open storage for container stacking 4365m2

   

   

   

  Số lượt xem : 13753

  Quảng cáo
  Video Xem thêm