Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • TRƯỜNG TÂM 68
  21:30 - 16/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • NOBLE STEED
  16:00 - 19/04/2024 23:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • ĐÔNG BÁC 22-07
  18:00 - 19/04/2024 06:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • ĐẠI TÂY DƯƠNG 36
  07:00 - 20/04/2024 10:00 - 22/04/2024
  Tàu hàng; Bến số 2

An ninh cảng biển

Cập nhật lúc : 19/03/2019

An ninh cảng biển

Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (Bộ luật ISPS) là thành quả chỉ sau hơn một năm làm việc tích cực của ủy ban An toàn Hàng hải IMO và Nhóm Công tác An ninh Hàng hải kể từ khi phiên họp lần thứ 22 của Đại hội đồng, tháng 11 năm 2001, thông qua nghị quyết A.924(22) về việc xem xét lại các biện pháp và qui trình ngăn ngừa các hành động khủng bố đe dọa an ninh của hành khách, thuyền viên và an toàn tàu.

Bộ luật ISPS được thông qua bằng một trong số các nghị quyết do Hội nghị các Chính phủ ký kết Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên Biển, 1974 (Luân-đôn, 9-13 tháng 12 năm 2002) thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2002. Một nghị quyết khác đưa ra các bổ sung sửa đổi cần thiết cho chương V và chương XI của SOLAS, theo đó việc tuân thủ Bộ luật này sẽ trở thành bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 nếu nó được chấp nhận vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Chương XI hiện có được sửa đổi và đánh số lại là chương XI-1 và chương XI-2 mới được thông qua về các biện pháp nâng cao an ninh hàng hải. Bộ luật ISPS và các bổ sung sửa đổi của SOLAS nêu trong ấn phẩm này cũng như các nghị quyết khác được Hội nghị thông qua (liên quan đến công việc cần phải hoàn thành trước khi có thể triển khai thực hiện Bộ luật vào năm 2004 và việc xem xét lại Bộ luật, sự hợp tác kỹ thuật, và công việc phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Hải quan Thế giới).

Thực hiện yêu cầu của Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển) và Thông tư 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Cảng Chân Mây đã tổ chức công tác đánh giá an ninh Cảng biển, lập kế hoạch an ninh Cảng biển và đã được Cục hàng hải Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp cảng biển cho Cảng Chân Mây số ISPS/SoCPF/065/VN ngày 15 tháng 6 năm 2015. Đây là điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào Cảng Chân Mây đảm bảo an ninh và an toàn.

Hằng năm, việc diễn tập  định kỳ, bổ sung một số phương án vào bản đánh giá an ninh nội bộ đã được Cảng Chân Mây triển khai thực hiện nghiêm túc. Vì vậy, Cảng Chân Mây đã được Cục hàng hải Việt Nam thông qua và xác nhận hằng năm vào Giấy chứng nhận an ninh Cảng biển - Cảng Chân Mây.

 

 

 

Cán bộ an ninh cảng biển:
Ông Hoàng Trung Chính         - Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính
Tel: 0234.3891841           HP: 0982.173.022           Email: chinhcmport@gmail.com
Ông Bùi Viết Phong                 - Đội trưởng - Đội bảo vệ
Tel: 0234.2217059           HP: 0907.078.202

Số lượt xem : 12477

Quảng cáo
Video Xem thêm