Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  An ninh cảng biển

  Giấy chứng nhận Phù hợp của cảng biển
  GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA CẢNG BIỂN - STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY + NGÀY CẤP – ISSUE DATE:              20/7/2020 – JUL 20 2020 + NGÀY HẾT HẠN ...
  An ninh cảng biển
  Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (Bộ luật ISPS) là thành quả chỉ sau hơn một năm làm việc tích cực của ủy ban An toàn Hàng hải IMO và Nhóm Công tác An ninh Hàng hải kể từ khi phiên họp lần thứ 22 của Đại hội đồng, ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm