Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Tin tức nội bộ

  Cập nhật lúc : 19/01/2019

  Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 18/12/2018 của của Đảng ủy Tổng Công ty CNTT về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII, ngày 10/01/2019, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và toàn thể các Cảm tình Đảng trong Công ty gồm 96 đồng chí.

  Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

  Đồng chí Dương Bá Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/ĐU ngày 07/01/2019 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, BCHTW Đảng khóa XII.

  Sau Hội nghị này, các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt viết bài thu hoạch theo quy định và các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị.

  Số lượt xem : 2861

  Quảng cáo
  Video Xem thêm