Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÁI SƠN 10
    07:00 - 03/08/2020 18:00 - 05/08/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Kế hoạch tàu vào cảng

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
ORIENTAL BREEZE 189.9136461 08:00 - 05/08/202020:00 - 08/08/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
UNI HARMONY 199.9939901 07:00 - 09/08/202007:00 - 13/08/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
XIANG FU 19027792 08:00 - 13/08/202015:00 - 17/08/2020 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 29/09/202018:00 - 29/09/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 07/10/202018:00 - 07/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 08:00 - 23/10/202019:00 - 23/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 30/10/202017:00 - 30/10/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
QUEEN ELIZABETH 29490901 07:00 - 03/11/202018:00 - 03/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
REGATTA 180.9630277 08:00 - 06/11/202018:00 - 06/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 11/11/202017:00 - 11/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY ECLIPSE 317.14121787 07:00 - 13/11/202017:00 - 13/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/11/202019:00 - 27/11/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA ATLANTICA 292.585619 06:30 - 03/12/202015:15 - 03/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 07/12/202017:00 - 07/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 12/12/202018:00 - 12/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA FIRENZE 324135225 11:00 - 18/12/202016:00 - 19/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 25/12/202019:00 - 25/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
DIAMOND PRINCESS 288115875 07:00 - 26/12/202017:00 - 26/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
COSTA FIRENZE 323.6135225 11:00 - 30/12/202016:00 - 30/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
SILVER SPIRIT 21139519 07:00 - 31/12/202017:00 - 31/12/2020 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm