Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • LUCKY PIONEER
  21:00 - 22/01/2021 07:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 568
  11:00 - 24/01/2021 19:00 - 25/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VIỆT THUẬN 668
  20:00 - 25/01/2021 07:00 - 28/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GLORIOUS LOTUS
  08:00 - 25/01/2021 07:00 - 29/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG NGUYÊN 69
  08:00 - 25/01/2021 06:00 - 26/01/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Kế hoạch tàu vào cảng

Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

Xem theo ngày từ:     đến     

Xem theo tên tàu:    

Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
CấpRời
VIỆT THUẬN 668 121.87166 20:00 - 25/01/202107:00 - 28/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
GLORIOUS LOTUS 199.939904 08:00 - 25/01/202107:00 - 29/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
TRƯỜNG NGUYÊN 69 86.362340 08:00 - 25/01/202106:00 - 26/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
OS KANO 35 178.0420947 08:00 - 28/01/202107:00 - 31/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
MINH PHÚ 17 79.82515 09:00 - 30/01/202115:00 - 31/01/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
CORIO BAY 175.5319796 10:00 - 02/02/202106:00 - 04/02/2021 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
Quảng cáo
Video Xem thêm