Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Thông tin tàu

  Tùy chọn hiển thị danh sách tàu vào cảng

  Xem theo ngày từ:     đến     

  Xem theo tên tàu:    

  Danh sách kế hoạch tàu vào cảng

  Tên tàu LOA GRT Thời gian Vị trí Loại tàu
  CấpRời
  ORIENTAL BREEZE 189.9436461 07:30 - 01/09/201908:00 - 05/09/2019 Tàu hàngTàu hàng Chi tiết
  VOYAGER OF THE SEAS 311138194 09:00 - 06/09/201917:00 - 06/09/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  QUANTUM OF THE SEAS 348168666 08:00 - 15/10/201919:00 - 15/10/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  DIAMOND PRINCESS 288115875 09:00 - 21/10/201918:00 - 21/10/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  LE LAPEROUSE 1319900 07:00 - 13/11/201917:00 - 13/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  VIKING ORION 22847861 08:00 - 20/11/201918:00 - 20/11/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 12/12/201919:00 - 12/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 20/12/201917:00 - 20/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 21/12/201922:00 - 21/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  NORWEGIAN JADE 29493558 06:00 - 28/12/201916:00 - 28/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  MEIN SCHIFF 6 295.2698811 08:00 - 29/12/201920:00 - 29/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  EUROPA 198.628890 07:00 - 30/12/201910:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/12/201918:00 - 30/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  SPECTRUM OF THE SEAS 348168666 07:00 - 31/12/201917:00 - 31/12/2019 Tàu du lịchTàu du lịch Chi tiết
  Quảng cáo
  Video Xem thêm