Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • BAO FENG
  22:15 - 20/11/2019 18:00 - 23/11/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH THÀNH 26
  09:30 - 20/11/2019 07:00 - 22/11/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HOÀI SƠN 28
  07:00 - 21/11/2019 16:00 - 23/11/2019
  Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao các báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
    HUE - 27- 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên ...
Về việc thiết lập hệ thống báo hiệu và thông số kỹ thuật tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 26 - 2018 Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế Tên luồng          : Chân Mây     Căn cứ đề nghị công bố ...
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế 08/2018
HUE - 23 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên luồng         : Chân Mây     Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng ...
Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE-19-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tên báo hiệu : Phao số ...
Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Chân Mây
HUE-18-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
Về việc khu vực thi công công trình xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)
HUE - 17 - 2018 Vùng biển         : Thừa Thiên Huế Tên luồng         : Chân Mây Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số ...
Về việc thiết lập mới phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công xây dựng Bến số 2 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 1)
HUE - 16 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên Huế     Tên luồng               : Chân Mây     Tên báo hiệu           : X1, X2         Căn cứ văn bản đề nghị số ...
Về việc chấm dứt hoạt động phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nâng cấp Bến số 1 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE - 15 - 2018     Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế     Tên luồng               : Chân  Mây     Tên báo hiệu           : X1, X2           - Tọa độ địa ...
Về việc phục hồi hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế
HUE-13-2018   Vùng biển Tên luồng : Thừa Thiên Huế : Chân Mây Tọa độ địa lý: Hệ ...
Quảng cáo
Video Xem thêm