Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • PRINCESS BRIGHT
  17:45 - 28/02/2021 07:00 - 04/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • QUANG VINH 27
  09:00 - 02/03/2021 12:30 - 03/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VTT 39
  10:00 - 02/03/2021 12:00 - 03/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • YONG DA 9
  13:00 - 03/03/2021 14:00 - 05/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

TBHH Số: 420/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 11 năm 2020
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 27 - 2020 Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế Tên ...
TBHH Số: 409/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 11 năm 2020
VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 1, PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG VÀ THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN ...
TBHH Số: 412/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 11 năm 2020
Về việc điều chỉnh hướng tuyến luồng và thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế   HUE - 26 - 2020 Vùng biển         : Thừa ...
TBHH Số: 407/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22 tháng 11 năm 2020
  VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 4, 4A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ   HUE-24-2020 Vùng ...
TBHH Số: 401/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21 tháng 11 năm 2020
VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 0, 3A VÀ THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN ...
TBHH Số: 397(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20 tháng 11 năm 2020
VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU X1 KHỐNG CHẾ KHU VỰC HỐ CHỨA TẠM CHẤT NẠO VÉT CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NĂM ...
TBHH Số: 350(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 10 năm 2020
Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 2, 3A, 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế HUE-37-2020 Vùng biển Tên ...
TBHH Số: 348(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 10 năm 2020
Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam HUE -36- 2020 Vùng biển : Thềm lục địa Việt ...
TBHH Số: 337/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12 tháng 10 năm 2020
Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu trước Bến số 1 và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 35- 2020 Vùng biển   ...
TBHH Số: 329(P)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08 tháng 10 năm 2020
Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Công Thành 27 bị đắm khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế HUE-33-2020 Vùng biển : Thừa ...
Quảng cáo
Video Xem thêm