Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • VIỆT TRUNG 135
    11:00 - 01/12/2020 18:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • PRECIOUS OCEAN
    09:00 - 01/12/2020 10:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Thông báo hàng hải

TBHH Số: 350(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26 tháng 10 năm 2020
Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 2, 3A, 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế HUE-37-2020 Vùng biển Tên ...
TBHH Số: 348(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 10 năm 2020
Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam HUE -36- 2020 Vùng biển : Thềm lục địa Việt ...
TBHH Số: 337/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12 tháng 10 năm 2020
Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu trước Bến số 1 và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE - 35- 2020 Vùng biển   ...
TBHH Số: 329(P)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08 tháng 10 năm 2020
Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Công Thành 27 bị đắm khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế HUE-33-2020 Vùng biển : Thừa ...
TBHH Số: 332(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08 tháng 10 năm 2020
Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế   HUE-34-2020 Vùng biển Tên ...
TBHH Số: 325/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05 tháng 10 năm 2020
Về việc chấm dứt hoạt động các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên ...
TBHH Số: 312 (T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29 tháng 9 năm 2020
Về việc hoạt động khảo sát môi trường tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam   HUE - 31- 2020 Vùng biển : Thềm lục địa ...
TBHH Số: 306(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21 tháng 9 năm 2020
Về việc hoạt động khảo sát địa vật lý nông phân giải cao tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam HUE - 30- 2020 Vùng biển : Thềm lục địa Việt ...
TBHH Số: 288/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01 tháng 9 năm 2020
Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng ...
TBHH Số:284(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28 tháng 8 năm 2020
Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế HUE-28-2020 Vùng biển Tên ...
Quảng cáo
Video Xem thêm