Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Tin tức cho cổ đông

  Cập nhật lúc : 24/02/2021

  Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2021

  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 22/3/2021;
  - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Dự kiến trong tháng 4/2021.
   

  Số lượt xem : 166

  Quảng cáo
  Video Xem thêm