Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MINH ĐỨC 68
    07:45 - 27/05/2020 07:00 - 29/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • BJ QUEEN
    19:00 - 28/05/2020 11:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Cập nhật lúc : 05/07/2019

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019.

Tải xuống file đính kèm

Số lượt xem : 598

Quảng cáo
Video Xem thêm