Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÁI BÌNH 35
    18:00 - 20/09/2019 18:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • JUDY
    07:15 - 23/09/2019 16:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Toàn văn thông báo: tb_69.PDF
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống: ds_co_dong_nha_nuoc.pdf
Quyết định Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Tải xuống: QĐ so 56 ve viec phan cong nhiem vu Thanh vien HDQT.pdf
Thông báo chữ ký
Tải xuống: Thong bao chu ky.pdf
CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống: CBTT thay doi Giay chung nhan dang ky KD.PDF
CBTT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm: CBTT ve viec thay doi nguoi dai dien theo phap luat.pdf
CBTT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016. Tải xuống: CBTT_BO_NHIEM_CT_HDQT.PDF
CBTT-Thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/11/2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2016. Tải xuống: CBTT ve cong tac nhan su.pdf
Thông báo về việc điều chỉnh các thông tin của cổ đông cá nhân
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đề nghị quý cổ đông cá nhân của CMP rà soát lại các thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu chứng khoán theo những thông tin mới nhất của mỗi cổ đông. Thời gian ...
Quảng cáo
Video Xem thêm