Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÁI BÌNH 35
    18:00 - 20/09/2019 18:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • JUDY
    07:15 - 23/09/2019 16:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2019. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 04/4/2019; - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: ...
CBTT Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018. Tải xuống toàn văn văn bản
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được năm trăm đồng). 2. Ngày chốt quyền ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm các nội dung sau: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tải về 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tải ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc điều chỉnh lại sai sót trong nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nội dung: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây xin thông báo điều chỉnh lại sai sót trong nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau: 1. Nội dung thông báo đã sai sót: Ngày tổ chức Đại ...
Thông báo mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 công ty CP Cảng Chân Mây
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h00 Thứ ba, ngày ...
Quảng cáo
Video Xem thêm