Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG AN 08
    07:15 - 02/07/2020 09:00 - 05/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • NAM CƯỜNG 8888
    07:30 - 03/07/2020 18:00 - 04/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với những ông bà có ...
CBTT V/v ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về  việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.   Tải xuống file đính ...
Công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, cụ thể như sau 1. Công bố thông tin về nhân sự Hội ...
CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   Tải xuống file đính kèm: Biên bản họp ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 06/5/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, ngày 06/5/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu ...
CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết  như sau : Thời ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 20/4/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 20/4/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Thông báo mẫu chữ ký của Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm kể từ ngày 17/4/2020.Tải ...
Quảng cáo
Video Xem thêm