Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Báo cáo tài chính

  Cập nhật lúc : 20/04/2021

  Công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2020

  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020 theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

  Báo cáo tài chính Quý I 2021

  Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I 2021

  Số lượt xem : 82

  Quảng cáo
  Video Xem thêm