Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Báo cáo tài chính

  Cập nhật lúc : 22/03/2021

  Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với năm 2019

  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 45,37% so với năm 2019 theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 6/11/2020 của Bộ Tài chính.

  Báo cáo tài chính năm 2020

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

  Số lượt xem : 155

  Quảng cáo
  Video Xem thêm