Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG AN 08
    07:15 - 02/07/2020 09:00 - 05/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • NAM CƯỜNG 8888
    07:30 - 03/07/2020 18:00 - 04/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 17/04/2020

CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019!

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2020 giảm hơn 16% so với cùng kỳ 2019 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tải xuống:
Công văn giải trình
Báo cáo tài chính

Số lượt xem : 240

Quảng cáo
Video Xem thêm