Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • VIỆT TRUNG 135
    11:00 - 01/12/2020 18:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • PRECIOUS OCEAN
    09:00 - 01/12/2020 10:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 13/08/2019

CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2018 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tải xuống file đính kèm:

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 900

Quảng cáo
Video Xem thêm