Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MINH ĐỨC 68
    07:45 - 27/05/2020 07:00 - 29/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • BJ QUEEN
    19:00 - 28/05/2020 11:00 - 30/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 19/10/2018

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Tải file đính kèm

Số lượt xem : 360

Quảng cáo
Video Xem thêm