Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG AN 08
    07:15 - 02/07/2020 09:00 - 05/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • NAM CƯỜNG 8888
    07:30 - 03/07/2020 18:00 - 04/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Cập nhật lúc : 14/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tải xuống file đính kèm

Số lượt xem : 563

Quảng cáo
Video Xem thêm