Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • THÁI BÌNH 35
    18:00 - 20/09/2019 18:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • JUDY
    07:15 - 23/09/2019 16:00 - 26/09/2019
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý II năm 2016
Không đăng nội dung trong bài viết này. Tải xuống: BCTC_quy_II_2016.PDF
Báo cáo tài chính quý I năm 2016
Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_quy_I_2016.PDF
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015
  Tải xuống: Bao_cao_TCKT2015.PDF
Báo cáo tài chính Quý IV - Cảng Chân Mây
  Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_Quy_IV.pdf
Báo cáo tài chính Quý III - Cảng Chân Mây
  Tải xuống: Bao_cao_tai_chinh_Quy_III.pdf
Quảng cáo
Video Xem thêm