Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Quan hệ cổ đông

  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/8/2020:   1. Nghị quyết ...
  CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
  CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau: Thời gian ...
  Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020. Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến Tải xuống ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 78% so với cùng kỳ 2019 theo ...
  CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020. Tải xuống file đính kèm.
  Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
  Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với những ông bà có ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm