Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • TRƯỜNG AN 08
    07:15 - 02/07/2020 09:00 - 05/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • NAM CƯỜNG 8888
    07:30 - 03/07/2020 18:00 - 04/07/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

CMP Công bố thông tin về công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo quý cổ đông và cơ quan chức năng về công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Trần Văn Phong - Quyền Tổng Giám đốc Công ...
CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019!
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2020 giảm hơn 16% so với cùng kỳ 2019 theo ...
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CMP!
Ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có Thông báo số 21/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ ...
CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết  như sau : Thời ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2020   Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.     Người được ủy ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chương, nhiệm kỳ 2020-2025.   Người được ...
CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 11,7% so với cùng kỳ năm 2018 theo Thông tư số ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ...
Quảng cáo
Video Xem thêm