In trang

Hỗ trợ
Cập nhật lúc : 10:41 19/03/2019

Phòng Điều Độ

  • Tel: 0234.3876096/ 0234.3891841- máy nhánh 102
  • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kinh Doanh

  • Tel: 02343.477968/ 0234.3891841- máy nhánh 103      
  • Fax: 02343.891840

 
Xí nghiệp Cung ứng- Dịch vụ

  • Tel: 02343.477155     
  • Fax: 02343.891840

 
Phòng Kỹ thuật

  • Tel: 02343.485666     
  • Fax: 02343.891840