Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ORIENTAL BREEZE
    22:30 - 23/02/2020 90:00 - 27/02/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • CHENG LU 01
    08:00 - 24/02/2020 07:00 - 26/02/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Các văn bản luật khác

Cập nhật lúc : 00:00 27/03/2017

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Toàn văn: 28_2016_TT_BLDTBXH.PDF

Số lượt xem : 1341

Quảng cáo
Video Xem thêm