CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 12 - 2020

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 VIỆT TRUNG 135 95.12 2917 THAN 6800 LUKS 10:00
2 Nam Sơn 68 79.86 1896 THAN Nhập 4200 Hải Dương 18:00
3 VIỆT TRUNG 135 95.12 2917 CLINKER 5000 ĐỒNG LÂM 11:00 18:00
4 PRECIOUS OCEAN 112 9593 CÁT Xuất 11950 VIỆT LONG HÙNG ĐẠT 09:00 10:00
Tổng 27950
Thời gian tàu cập cầu làm hàng