CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 01 - 2020

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6
1 TAI SHAN 114.5 7873 CẮT TRẮNG Xuất 10200 VIỆT LONG VICO 17:45
2 UNIVERSE HONESTY 169.03 16848 THAN Nhập 25000 SEABORNE LEC GROUP 10:45
3 NAM PHÁT 18 64 835 CỌC BÊ TÔNG 700 MINH ĐỨC 20:00
4 DIAMOND PRINCESS 288 115875 DU LỊCH Nhập SEABORNE 17:00
5 VIỆT HƯNG 16 63.84 767 THAN 1500 HẢI TIẾN 20:00 07:00
6 PVT AROMA 165 16418 CLINKER Xuất 22500 SUNRISE ĐỒNG LÂM 19:00 05:30
7 NAM VỸ 79 75.28 1336 THAN 2500 LỘC AN 07:45 15:00
8 ISTAR 16 63.37 866 BỘT ĐÁ 1500 HẢI TIẾN 12:00 06:30
9 THỊNH LONG 25 78.63 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 12:30 17:30
10 COSTA NEOROMANTICA 221 56769 DU LỊCH Nhập THIÊN Ý 17:00
11 THÁI THỤY 169 78.6 1599 THAN ĐỒNG LÂM 18:45 14:30
12 CELEBRITY MILLENNIUM 294 90963 DU LỊCH Nhập SEABORNE 19:00
13 DIAMOND PRINCESS 288 115875 DU LỊCH Nhập SEABORNE 19:00
14 SPECTRUM OF THE SEAS 348 168666 DU LỊCH Nhập SEABORNE 17:00
15 GOLDEN SUN 176.72 17.075 CLINKER Xuất 26.500 SUNRISE ĐỒNG LÂM 18:30 16:00
16 HOÀNG MINH 36 79.8 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 10:30 08:00
17 HOÀI SƠN 28 78.9 1661 THAN 3.200 HẢI TIẾN TL 19:15 12:30
18 VŨ GIA 09 89.9 2336 THAN 4500 ĐỒNG LÂM 20:45 07:00
19 SILVER SPIRIT 211 39519 DU LỊCH Nhập SGT 17:00
20 BÌNH NGUYÊN 36 70.1 999 THAN 1900 LEC 19:30 11:30
21 HÙNG KHÁNH 226 91.26 1996 THAN Xuất 4500 LUKS 08:30 17:00
22 MINH TRƯỜNG 18 91.94 2999 THAN 4600 ĐỒNG LÂM 17:45 06:30
23 THÀNH AN 18 79.8 1620 TITAN Xuất 3500 HÙNG Đạt 18:15 08:00
24 COSTA VENEZIA 324 135000 DU LỊCH Nhập THIÊN Ý 23:00
25 NORWEGIAN JADE 294 93558 DU LỊCH Nhập SEABORNE 17:00
26 HÀO HƯNG 01 153 18203 DĂM GỖ Xuất 16000 HÀO HƯNG QN HÀO HƯNG HUẾ 18:00 09:00
27 COSTA VENEZIA 324 135500 DU LỊCH Nhập THIÊN Ý 20:00
28 DIAMOND PRINCESS 288 115875 DU LỊCH Nhập SEABORNE 16:00
29 ORIENTAL BREEZE 189.91 36461 DĂM GỖ Xuất 33000 VOSA ĐN HUẾ PP 19:00
Tổng 137929.7
Thời gian tàu cập cầu làm hàng