CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 07 - 2020

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6
1 DONG THANH 169.05 16789 CLINKER Xuất 28000 SUNRISE ĐỒNG LÂM 16:15
2 AN 1 105.67 4381 THAN 8000 CHÂN MÂY AGENCY ĐÓNG LÂM 17:00
3 TRƯỜNG AN 08 70.98 1282 THAN LỘC AN 07:15 09:00
4 NAM CƯỜNG 8888 79.9 2087 CLINKER 3500 THIÊN PHÚ PHÁT 07:30 18:00
Tổng 39500
Thời gian tàu cập cầu làm hàng