CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 04 - 2020

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 123456789101112131415161718192021222324252627282930
T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5
1 XIANG HAI 187 26823 CLINKER Xuất 45000 VOSA ĐÀ NẴNG ĐỒNG LÂM 15:00
2 HOÀNG BẢO 89 56.3 499 CỌC BÊ TÔNG 850 MINH ĐỨC 06:30 07:00
3 THÀNH ĐẠT 18 79.57 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 06:45 07:30
Tổng 48850
Thời gian tàu cập cầu làm hàng