CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 03 - 2021

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4
1 PRINCESS BRIGHT 199.91 40252 DĂM GỖ Xuất 42000 ASIATRANS PISICO 07:00
2 FENG DA 122 5628 SẮN LÁT Xuất 5000 SEABORNE HỒNG NGA SG
3 HUYỀN TRANG 02 83.2 1998 CLINKER 3500 CM THIÊN PHÚ PHÁT 08:00
4 QUANG VINH 27 79.5 1885 CLINKER 4300 THIÊN PHÚ PHÁT 09:00 12:30
5 VTT 39 84 1947 THAN 3500 LONG NHUNG 10:00 10:00
6 YONG DA 9 99.95 6461 SẮN LÁT Xuất 6000 SEABORNE HỒNG NGA SG 08:00 07:00
7 PHOSPHERUS 100.72 6364 SẮN LÁT Xuất 6200 SEABORNE HỒNG NGA SG 11:00 19:00
8 ORIENTAL BREZEE 189.94 36461 DĂM GỖ Xuất 38000 VOSA ĐN PISICO 07:00 22:00
9 PAX SILVA 199.99 39802 DĂM GỖ Xuất 39000 VOSA ĐN PISICO 23:00 20:00
Tổng 147500
Thời gian tàu cập cầu làm hàng