CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 05 - 2021

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2
1 UNI LUCKY 210 43591 DĂM GỖ Xuất 40000 VOSA ĐN HUẾ PP 07:00
2 SƠN LỘC 09 78,68 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 08:15 06:00
3 TRƯỜNG AN 06 95.12 2917 THAN 6600 LUKS 12:30 08:00
4 NARIMOTO MARU 108.5 7413 SẮN LÁT Xuất 7700 SEABORNE HỒNG NGA SG 08:00 10:00
5 THÀNH ĐẠT 228 79.28 1598 BỘT ĐÁ 3200 LONG NHUNG 08:15 10:00
6 HẢI NAM 06 88.3 4376.52 CÁT TRẮNG Xuất 4300 VIỆT PHƯƠNG- HUẾ 08:00 10:00
Tổng 64800
Thời gian tàu cập cầu làm hàng