CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 08 - 2019

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7
1 ĐẠI TÂY DƯƠNG 25 91.94 2989 TITAN Xuất 4950 VIETFRAHT KIM TÍN 07:30 17:00
2 BÌNH MINH 136 70.45 999 CLINKER Xuất 1800 ĐỒNG LÂM 11:00 10:00
3 THÀNH CÔNG 666 94.8 28859 CLINKER Xuất 6000 ASIANTRANS ĐỒNG LÂM 18:15 22:00
4 HOÀNG MINH 36 79.8 1599 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 07:00 17:00
5 PAX SILVA 199.91 39802 DĂM GỖ Xuất 38000 VOSA ĐÀ NẴNG PISICO 08:45 07:00
6 THUẬN PHÁT 09 78.63 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 17:45 09:00
7 HOÀI SƠN 36 7 1636 THAN 3200 HẢI TIẾN 10:30 15:00
8 THÀNH THẮNG 02 72.8 896 BỘT ĐÁ Xuất 2060 HẢI TIẾN 09:15 10:00
9 SƠN LỘC 09 78.68 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 16:00 08:00
10 PRINCESS SUIHA 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 39000 ASIATRANS HUẾ PP 08:00 06:15
11 PHƯƠNG NAM 126 79.8 2717 THAN Xuất 5300 HẢI TIẾN 08:30 11:00
12 THÀNH ĐẠT 18 78.9 1599 CLINKER Xuất 3000 ĐỒNG LÂM 14:15 17:00
13 GREEN LAND 79.52 1918 THAN/ Xuất 3000 LEC GROUP 13:45 06:00
14 PHƯƠNG NAM 57 79.8 1599 THAN Nhập 3000 ĐỒNG LÂM 15:15 20:00
15 PHƯƠNG LINH 26 79.8 1850 THAN 2300 LEC GROUP 08:00 06:00
16 GREEN LAND 79.52 1918 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 06:00 09:00
17 NAM VỸ 79 75.28 1336 THAN 2600 LỘC AN 09:00 07:00
18 THANH LIÊM 09 78.68 1599 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 11:00 07:00
19 THUẬN PHÁT 09 78.63 1599 CLINKER 3000 THIÊN PHÚ PHÁT 10:30 07:00
20 PHƯƠNG LINH 26 79.8 1850 CLINKER 3000 ĐỒNG LÂM 06:00 09:00
21 NAM THỊNH 26 69.95 996 THAN 2000 HẢI TIẾN 13:15 19:00
22 PRINCESS PACIFIC 199.96 41281 DĂM GỖ Xuất 38000 ASIA TRANS PISICO 13:00 06:30
23 TRƯỜNG AN 126 83.18 2584 THAN Nhập 4300 LUKS 21:00 06:00
24 THÀNH ĐẠT 18 79.57 15++ CLINKER Xuất 3000 ĐỒNG LÂM 15:00 08:00
25 MINH THÀNH 26 77.13 1665 THAN 3000 ĐỒNG LÂM 10:45 23:00
26 MINH HẰNG 36 79.86 1859 THAN 3500 HẢI TIẾN 07:00 10:00
27 HOÀNG BẢO 668 79.8 1896 THAN 3500 LEC GROUP 23:30 17:00
28 LUCKY SEAMAN 167.2 15884 CLINKER Xuất 25000 SUNRISE ĐỒNG LÂM 06:45 11:00
29 LỘC NGUYÊN 68 79.94 1599 THAN Xuất 3000 ĐỒNG LÂM 15:00 15:00
30 THIÊN THUẬN THÀNH 79.9 3225 THAN 4800 LEC GROUP 10:00 14:00
31 VOYAGER OF THE SEAS 311 138194 DU LỊCH Nhập SEABORNE SGT 17:00
Tổng 225310
Thời gian tàu cập cầu làm hàng